nova.otroci.org

Nova otroci.org

Predšolski-Pobarvaj črko

Predšolski otroci lahko razvijajo spretnosti prepoznavanja črk s preprosto in zabavno igro “Pobarvaj črko”, kjer barvajo črke, ki jih že poznajo. Pobarvaj črko je kreativna dejavnost, ki spodbuja fino motoriko, hkrati pa otroke uči prepoznavanja oblik črk na vizualno privlačen način. Uporaba barv in risanja črk omogoča predšolskim otrokom, da se igrajo s črkami na sproščen način ter razvijajo svojo pismenost. Med pobarvanjem črk otroci lahko razvijajo koncentracijo, koordinacijo in estetski občutek, saj ustvarjajo svoje barvne mojstrovine. Pobarvaj črko je lahko tudi priložnost za spodbujanje besednega zaklada, saj učitelji ali starši lahko otroke spodbujajo k imenovanju črk in povezovanju z besedami, ki se začenjajo s to črko.