nova.otroci.org

Nova otroci.org

1. Razred – Matematika

Prvi razred matematike je kot čarobno odkrivanje sveta števil. Otroci se spoznavajo s temeljnimi števili, učijo se šteti ter razumevanja osnovnih matematičnih konceptov. Skozi igro in praktične naloge razvijajo svoje sposobnosti reševanja preprostih matematičnih problemov. Matematika v prvem razredu spodbuja logično razmišljanje in gradi temelje za razumevanje večjih matematičnih idej v prihodnosti. Učenje skozi igro in zabavne dejavnosti pomaga otrokom, da se zaljubijo v števila ter se počutijo samozavestno pri reševanju matematičnih izzivov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Aritmetika

– števila do 10 – dokončaj
– števila do 10 – nariši člane množic.
– vpiši predhodnike in naslednike
– vstavi znak < = >
– zapiši predhodnike števil
– zapiši naslednike števil
– nariši toliko predmetov, kolikor je pik
– preštej pobarvane kvadrate v stolpcih
– zamenjaj seštevanca in izračunaj
– dokončaj račun

Geometrija

– večje kroge pobarvaj rdeče, manjše modro;
– trikotnike pobarvaj modro, kroge rumeno, kvadrate zeleno;
– pobarvaj najmanjši predmet;
– večje trikotnike  pobarvaj zeleno, manjše rumeno;
– trikotnike pobarvaj modro, kroge črno, kvadrate zeleno;
– pobarvaj največji predmet;
– predmete na levi pobarvaj z rdečo barvo;
– velikemu doriši malo;
– pobarvaj največji lik z zeleno, najmanjši pa z modro barvo.

Odštevanje do 10

– izračunaj;
– prečrtaj in izračunaj;
– dopolni;
– nadaljuj zaporedje;
– izpolni;
– vstavi znak <, >, =;
– poveži.

Seštevanje in odštevanje do 10

– izračunaj račune;
– sestavi štiri račune;
– izpolni tabelo;
– vstavi znak <, >, =;
– nadaljuj zaporedje.

Kartice od 1 do 20


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .