nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Geografija

V osmem razredu se geografija osredotoča na širši vpogled v kompleksnost sveta. Učenci raziskujejo geopolitične razmere, globalne trende in družbene izzive. Spoznavajo gospodarske dejavnike, razvoj držav ter pomen mednarodnih odnosov. Razumevanje družbenih, ekonomskih in okoljskih vidikov geografije jih opremi s širšim razumevanjem svetovnih procesov. Predmet spodbuja kritično mišljenje, povezovanje dejstev in razumevanje kompleksnosti globalnih dogajanj.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Geografija

– Kolikokrat večja je Afrika od Evrope?
– Kaj preseka Afriko na dva dela?
– Zakaj Afriko imenujemo tudi »Črna Afrika«?
– Kakšen relief ima Afrika?
– Kje se razteza Afrika?
– Kakšen je severni del Afrike?
– Zakaj je Afrika severno od Sahare bolj podobna Evropi?
– Kateri del Afrike se trga od preostalega dela?
– Iz česa je sestavljena Afrika (geološka sestava)?
– Kaj sestavlja največji del Afrike?
– Katera Afriška kotlina je največja?
– Kako so nastale kotline?
– Kdaj je nastalo gorovje Atlas?
– Kakšen je relief Afrike?
– Kako se imenuje afriško vulkansko pogorje?
– Kako se imenuje najvišji vrh Afrike?
– Kam se spuščajo strma gorska pobočja?
– Kaj se dogaja z vzhodnim delom Afriške celine?
– V katerem toplotnem pasu leži večina Afrike?
– Kako imenujemo podnebje, ki se nahaja ob Ekvatorju?
– Zakaj je Afrika ena najtoplejših celin?
– Kakšne so značilnosti ekvatorialnega podnebja?
– Kako podnebje vpliva na poseljenost?
– Kako imenujemo podnebje pri katerem se izmenjujeta sušna in vlažna doba?
– Zakaj je ob povratniku nastal pas puščavskega podnebja?
– Kje leži Sahara?
– Kakšna je površina Sahare?
– V čem se razlikujeta tropski in subtropski pas?
– Kakšni vetrovi prihajajo na področje Afrike?
– Od česa je odvisno rastlinstvo Afrike?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .