nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Angleščina

V osmem razredu angleščina nadaljuje razvoj jezikovnih veščin z osredotočenjem na kompleksnejše koncepte. Učenci se poglabljajo v slovnico, razširjajo besedišče ter se učijo zahtevnejše strukture stavkov. Skozi branje literarnih del in raznolike tekste razvijajo razumevanje in interpretacijo besedil. Poudarek je tudi na pisanju, kjer se učenci naučijo tvoriti bolj zapletene in stilistično bogatejše tekste. Angleščina v osmem razredu spodbuja veščine komunikacije in razumevanja tujega jezika, gradnjo trdnih temeljev za nadaljnje jezikovno raziskovanje.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

Will
SimpleTense Introducing like dislike
Present Siple and present continuous
Present perfect
Past simple tense
Must musn t should shouldn t
Making suggestions decisions
In on
Going to Information
About the future


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .