nova.otroci.org

Nova otroci.org

Uporaba nadomestnih alt kod

Nadomestne kode za posebne znake in simbole so zelo koristno orodje za vnašanje posebnih znakov, ki niso prisotni na standardni tipkovnici ali jih želimo vnesti v nekem drugem formatu. Nadomestne kode so sestavljene iz zaporedja znakov, ki predstavljajo določen simbol ali znak.

Nadomestne kode so enostavne za uporabo, saj zahtevajo le hkratno pritiskanje tipke Alt in na številčni tipkovnici vnašanje zaporedja številk, ki predstavlja želeni simbol ali znak. Vsak simbol ali znak ima svojo specifično nadomestno kodo.

Med najbolj pogostimi simboli in znaki, ki jih vnašamo s pomočjo nadomestnih kod, so znaki valut, matematični simboli, oklepaji, ločila in drugi posebni znaki. Nadomestne kode nam omogočajo enostavno vnašanje teh znakov in simbolov, ne da bi morali iskati posebne znakovne tabele ali druge načine za njihovo vnašanje.

Pri uporabi nadomestnih kod je pomembno biti pozoren na to, da je vklopljen numerični del tipkovnice in da uporabljamo ustrezno kombinacijo tipk. S pravilno uporabo nadomestnih kod lahko prihranimo čas in izboljšamo učinkovitost pri vnašanju posebnih znakov in simbolov.

V zaključku je treba poudariti, da so nadomestne kode za posebne znake in simbole uporabno orodje za vnašanje simbolov in znakov, ki niso prisotni na standardni tipkovnici. Z njihovo pomočjo lahko hitro in enostavno vnesemo posebne znake in simbole, kar izboljša našo produktivnost in učinkovitost pri delu z besedilom in programskimi jeziki.

Kako vklopimo numerični del tipkovnice ?

Numerični del tipkovnice se običajno nahaja na desni strani standardne tipkovnice in vključuje številke, operacijske tipke in druge simbole. Da bi ga vklopili, moramo preveriti, ali naša tipkovnica ima ločen numerični del ali če ima morda možnost, da preklopimo delovanje nekaterih tipk na številčni del tipkovnice.

Če imamo ločen numerični del tipkovnice, je pomembno preveriti, ali je vklopljen. To lahko preverimo tako, da preprosto preverimo, ali se številke, ki jih pritisnemo, prikažejo na zaslonu. Če se ne prikažejo, je možno, da je naš numerični del tipkovnice izklopljen. V tem primeru moramo najti tipko “Num Lock” na naši tipkovnici in jo pritisniti, da vklopimo numerični del.

Seznam vseh nadomestnih kod za posebne znake in simbole.
( držite tipko Alt in pritisnite številke).

Avtor : A. Rakovec