nova.otroci.org

Nova otroci.org

2. Razred – Spoznavanje okolja

V drugem razredu se predmet Spoznavanje okolja osredotoča na razumevanje sveta okoli nas. Učenci raziskujejo naravne pojave, kot so vreme, letni časi, rastline in živali. Spoznavajo osnovne pojme o okolju, recikliranju in varovanju narave. S pomočjo raznolikih dejavnosti in opazovanja se učijo o pomenu čistega okolja in ohranjanju naravnih virov. Predmet spodbuja radovednost, razumevanje povezav med ljudmi in okoljem ter osveščenost o pomembnosti skrbi za planet.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


ali se ljudje skozi življenje spreminjamo?
kaj je zgodi z nami vsako leto?
ali ima človekovo življenje različna obdobja?
naštej obdobja človekovega življenja!
ali so obdobja človekovega življenja enako dolga?
kaj se zgodi z vsemi živimi bitji?
kaj je vsak človek ob rojstvu?
ali vsak človek umre star?
v katerem obdobju življenja lahko nastopi smrt?
kakšni so vzroki za smrt?
kaj je pomembno za zdravo življenje?
kaj slabo vpliva na naše zdravje?
ali na zemlji živimo enaki ljudje?
ali se ljudje med seboj razlikujemo?
ali se ljudje med seboj razlikujemo na več načinov?
kako se ljudje razlikujemo?
ali smo ljudje enaki?
ali si ljudje svobodno izbiramo različne vloge v življenju?
ali si otroci in odrasli ne glede na spol izbiramo različne igre, vrste športa,
ali pri vas doma vsak opravlja svoje delo?
ali si med seboj tudi pomagate?
ali lahko vse stvari naredi en sam?
kaj je v družini, med prijatelji, sošolci in znanci pomembno?
zakaj je pomembno, da se spoštujemo in upoštevamo drug drugega?
ali so vse šole enake?
po čem se razlikujejo šolske stavbe?
po čem se razlikujejo šole?
kaj ima vsaka šola?
kako se imenuje tvoja šola?
kaj ima šola?
kdo vodi šolo?
kdo je zaposlen v šoli?
kako imenujemo šolski prostor, v katerem poteka pouk?
kako se imenuje prostor, kje poteka športna vzgojA?
kje jeste kosilo?
kako se imenuje učilnica, v kateri so računalniki?
kaj delajo otroci pri šolskih in obšolskih dejavnostih?
kdo nas obvešča o dogajanju na šoli?
katere dejavnosti obiskujejo otroci?
naštej nekaj dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci?
ali so nekoč ljudje živeli enako kot danes?
zakaj so ljudje nekoč živeli drugače?
kako vemo, da so ljudje nekoč živeli drugače?
kaj nam še pripoveduje o življenju nekoč?
kakšno hrano so jedli nekoč?
ali so na kmetih živeli drugače kot v mestih?
ali so imeli nekoč televizijo?
kaj so delali ob dolgih zimskih večerih?
ali so nekoč poznali avtomobile?
s čim so se nekoč vozili?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .