nova.otroci.org

Nova otroci.org

5. Razred – Slovenščina

V petem razredu slovenščine se učenci še bolj poglobijo v znanje jezika. Raziskujejo literaturo, spoznavajo zgodovino jezika ter se učijo o slogovnih značilnostih besedil. Učijo se o književnih obdobjih in različnih literarnih delih, kar širi njihov literarni okvir. Skozi ustvarjalno pisanje in interpretacijo besedil razvijajo kritično razmišljanje in oblikujejo lasten literarni okus. Slovenščina v petem razredu spodbuja izražanje, pisanje lastnih besedil ter razumevanje širšega kulturnega konteksta skozi literaturo.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Abecedni red

– Pomagaj učitelju smučanja. Uredi njegov seznam po abecednem redu.
– Napiši mu seznam. Najprej napiši priimek, nato ime.
– Dopolni. Prvi po abecednem redu je ___ ___, takoj za njim je ___ ___.

Nadpomenke

– Besedam dodaj nadpomenke.
– Pobarvaj nadpomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
– Besedam poišči nadpomenko (tulipan, narcisa, zvonček, rože, spomladanske cvetlice).

Podpomenke

– Besedam dodaj podpomenke.
– Pobarvaj podpomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
– Besedam poišči podpomenke (svinčnik, radirka, zvezek, kocke, punčke, medvedki).

Protipomenke

– Besedam dodaj protipomenke.
– Pobarvaj protipomenke na levi strani in besede na desni strani z enako barvo.
– Besedam poišči protipomenke.

Sopomenke

– Besedam dodaj sopomenke.
– Pobarvaj sopomenke na levi in desni strani z enako barvo.
– Besedam poišči sopomenko.

Pomanjševalnice

– Poveži kar spada skupaj.
– Besedam poišči pomanjševalnico.
– Besedam dodaj pomanjševalnice.
– Dopolni. Majhna luč je  ___, Majhno steblo je  ___, Majhen stol je  ___.

Krajšave

– Naštetim besedam poišči pravilne krajšave in jih obkroži.
– Razloži, kaj pomenijo krajšave.
– Napiši krajšave.
– Razloži kaj pomenijo krajšave na avtomobilih.

Črke L, LJ, NJ

– Podčrtaj pravilno zapisane besede.
– Prečrtaj narobe zapisane besede
– Popravi narobe zapisane besede.
– Preberi besede in v njih podčrtaj črki lj oz. nj.
– Dokončaj besede.

Na koncu besede

– Obkroži pravilno zapisane besede.
– Popravi narobe zapisane besede in jih uporabi v povedih.
– Popravi narobe zapisane besede.
– Dokončaj besede.

Predlog K in H

– Poveži besede k pravilnemu predlogu.
– Pred besede vstavi k ali h.
– Preberi povedi. Popravi kar je narobe. Povedi prepiši.

Predlog S in Z

– Poveži besede k pravilnemu predlogu.
– Pred besede vstavi s ali z.
– Preberi povedi. Popravi kar je narobe. Povedi prepiši.

Stopnjevanje pridevnika

– Primerjaj in dopolni.
– Dopolni (lep, rjav, globji, lepši).
– Na vrtu raste ___ (visok) češnja, še ___ (visok) pa je oreh.
– Matjaž ima ___ (velik) roke, Uroš pa še ___ (velik).
– Don je ___ (majhen) kužek, Piki pa še ___ (majhen).

Vrste pridevnika

– Kakšno je jabolko?
– Katere vrste je avto?
– Čigav je sladoled?
– Čigavo je lahko kolo?
– Kakšno je lahko kolo?
– Katere vrste koles poznaš?
– Samostalnikom pripiši ustrezne pridevnike.

Samoglasniki in soglasniki

– Obkroži besede, ki vsebujejo ozki o.
– Prečrtaj besede, ki ne vsebujejo širokega o.
– Pobarvaj besede, ki vsebujejo ozki e.
– Podčrtaj besede, ki vsebujejo široki e.
– Obkroži besede, ki vsebujejo polglasnik.
– Napiši nekaj besed, ki imajo široki o, ozki e, ozki o.

Samostalnik

– Razvrsti besede v razpredelnico.
– Katere besede so samostalniki? Obkroži jih.
– V povedih podčrtaj samostalnike.
– Prečrtaj besede, ki niso samostalniki.

Samostalnik spol

– Katere osebe in predmeti na sliki so moškega spola?
– Katere osebe in predmeti na sliki so ženskega spola?
– Poimenuj narisane stvari. Besedam določi spol.

Samostalnik število

– Poimenuj, kaj je narisano in odgovori.
– Koliko je stvari? Pod vsak stolpec vpiši, v katerem številu so samostalniki.
– Razvrsti spodnje besede v razpredelnico.

Rimske številke

– Izberi pravilno ime za število.
– Zapiši števila z rimskimi številkami.
– Preberi števila in jih zapiši z besedo.
– Prečrtaj števila, ki niso prava.

Števila

– Izberi pravilen zapis števila.
– Zapiši števila s številkami.
– Preberi števila in jih zapiši z besedo.

Velika začetnica

– S popravnimi znamenji označi kje bi morala biti velika začetnica.
– Podčrtaj besede, ki jih pišemo z veliko začetnico.
– Zapiši veliko začetnico kjer je potrebno. Povedi prepiši.

Čestitka

– Napiši čestitko za sošolca, ki je osvojil prvo mesto na šolskem krosu.
– Napiši čestitko za prijatelje, ki so osvojili prvo mesto v nogometu.
– Napiši čestitko za brata ali sestro, ki je uspešno zaključil razred.

Opis kraja

– Opiši domači kraj.
– Opiši kraj, kjer živita babica in dedek.
– Opiši kraj, kamor hodiš v šolo.

Opis rastline

– Opiši rastlino na sliki.

Opis živali

– Opiši žival na sliki.

Pismo

– Napiši pismo prijatelju ali prijateljici.
– Napiši pismo babici.
– Napiši pismo sestrični ali bratrancu.

Pripoved

– Moj prvi šolski dan
– Uspešen dan
– Moj najljubši dan

Voščilo

– Napiši voščilo za prijatelja ali prijateljico, ki praznuje rojstni dan.

Pripovedna poved

– Preberi spodnje besedilo. Ker so vse pike pobegnile, jih napiši tam, kjer morajo biti.
– Prepiši zgornje besedilo. Pazi na napake.
– Dokončaj povedi (včeraj sem, Maja je šla, jutri bom ).

Vejica

– Naštej sadje, ki ga poznaš.
– Vejico pišemo pri naštevanju med: besedami in besednimi zvezami ter povedmi.
– Vstavi vejico, kjer je potrebno.
– Napiši nekaj povedi z vejicami.

Vprašalna poved

– Preberi povedi. Podčrtaj vprašalne povedi
– Napiši vprašalne povedi, ki se začenjajo z napisanimi vprašalnicami.
– Vprašaj se pod podčrtanih besedah. Zapiši vprašalne povedi.

Vzklična poved

– Preberi povedi. Pobarvaj kvadratke pred vzkličnimi povedmi.
– Preberi povedi tako kot so zapisane, nato zamenjaj pike s klicaji in povedi napiši.
– Napiši nekaj vzkličnih povedi.

Zlogi in deljenje besed

– Napiši nekaj besed, ki so iz enega zloga, dveh zlogov.
– Kako bi delil naslednja imena?
– Iz premetanih zlogov sestavi besedo.
– Iz zlogov sestavi čim več besed.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .