nova.otroci.org

Nova otroci.org

5. Razred – Angleščina

V petem razredu se učenci še bolj poglabljajo v študij angleščine. Osredotočajo se na razširitev besedišča, slovničnih struktur in preprostih fraz. Skozi interaktivne vaje, pesmi in igre razvijajo sposobnost razumevanja in izražanja v angleškem jeziku. Raziskujejo tudi kulturo angleško govorečih držav, spoznavajo običaje ter tradicije. Angleščina v petem razredu nadaljuje gradnjo temeljev za nadaljnje učenje tujih jezikov in spodbuja radovednost ter razumevanje drugih kultur.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Angleščina

– Write the appropriate letter. Napiši ustrezno črko.
– Draw the right time. Nariši ustrezen čas.
– Match in the right order. Poveži v pravilni vrstni red.
– Find seven days of the week. Poišči sedem dnevov v tednu.
– Match. Poveži (brother, grandpa, sister, brothers).
– Find twelve months. Poišči dvanajst mesecev.
– Find five feelings. Poišči pet občutkov.
– Circle the odd one out. Obkroži vsiljivca.
– Look and write. Poglej in napiši.
– Complete. Dopolni (present, past).
– Write numbers. Napiši števila.
– Find seven expressions for the weather. Poišči sedem izrazov povezanih z vremenom.
– Find six animals. Poišči šest živali.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .