nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred

Sedmi razred osnovne šole postavlja pred učence nove izzive, kjer se razvijajo kompleksnejše matematične spretnosti, vse od algebraičnih izrazov do razumevanja geometrijskih konceptov. V jezikovnem predmetu se osredotočajo na analizo literarnih del, poglobljeno razumevanje slovnice in bogatitev besedišča, kar krepi jezikovno kompetenco učencev. Naravoslovni predmeti v sedmem razredu prinašajo vpogled v fiziologijo, ekologijo in kemijske reakcije, spodbujajo kritično razmišljanje ter razvijajo sposobnost znanstvenega raziskovanja. Družboslovje v sedmem razredu poudarja razumevanje zgodovinskih dogodkov, geografskih pojavov ter družbenih in političnih struktur, kar bogati otrokovo poznavanje sveta. Sedmi razred spodbuja tudi razvoj socialnih veščin, saj učenci sodelujejo v raznolikih projektih, ki zahtevajo timsko delo in reševanje kompleksnih nalog.

Slovenščina

Matematika

Zgodovina

Geografija

Naravoslovje

DVZ in Etika

Angleščina