nova.otroci.org

Nova otroci.org

Slovaščina za začetnike ( SK )

Slovaščina je zahodnoslovanski jezik, ki se govori v Slovaški. Pozdrav v slovaščini za dobro jutro je “Dobré ráno,” medtem ko se za dober večer uporablja “Dobrý večer.” Osnovna fraza za zahvalo je “Ďakujem,” medtem ko za prositev uporabite “Prosím.” Glagoli v slovaščini se spreminjajo glede na osebo, število in čas. Naučite se tudi nekaj osnovnih številk, barv in vsakdanjih izrazov, da boste lažje komunicirali v slovaščini.

Jeziki_naslovna02