nova.otroci.org

Nova otroci.org

Hrvaščina za začetnike ( HR )

Hrvaščina je južnoslovanski jezik, ki se govori v Hrvaški in med hrvaško skupnostjo po svetu. Osnovna pozdravna fraza v hrvaščini je “Bok” ali “Dobar dan.” Za izražanje zahvale uporabite besedo “Hvala,” medtem ko je “Molim” primerno za izraz prošnje ali prosjačenje. Glagoli v hrvaščini se spreminjajo glede na osebo in število, kar je pomembno pri oblikovanju osnovnih stavkov. Naučite se tudi osnovnih številk, barv in dnevnih izrazov, da boste lažje komunicirali v vsakdanjem življenju.

Jeziki_naslovna02