nova.otroci.org

Nova otroci.org

Esperanto za začetnike ( EO )

Esperanto je umetno konstruiran mednarodni jezik, ustvarjen za lažje medkulturno komunikacijo. Pozdrav v esperantu za dobro jutro je “Bonan matenon,” medtem ko se za dober večer uporablja “Bonan vesperon.” Osnovna fraza za zahvalo je “Dankon,” medtem ko za prositev uporabite “Bonvolu.” V esperantu ni konjugacije glagolov glede na osebo ali število. Naučite se tudi osnovnih fraz, ki vam bodo pomagale pri osnovni komunikaciji v esperantu.

Jeziki_naslovna02