nova.otroci.org

Nova otroci.org

Češčina za začetnike ( CS )

Češčina je zahodnoslovanski jezik, ki se govori predvsem v Češki republiki. Pozdrav v češčini za dobro jutro je “Dobré ráno,” medtem ko se za dober večer uporablja “Dobrý večer.” Osnovna fraza za zahvalo je “Děkuji,” medtem ko za prositev uporabite “Prosím.” Glagoli v češčini se spreminjajo glede na osebo, število in čas. Naučite se tudi nekaj osnovnih številk, barv in vsakdanjih izrazov, da boste lažje komunicirali v češčini.

Jeziki_naslovna02