nova.otroci.org

Nova otroci.org

Afrikanščina za začetnike ( AF )

Afrikanščina je zahodnogermanski jezik, ki se govori v Južni Afriki in Namibiji. Pozdrav v afrikanščini za dobro jutro je “Goeie more,” medtem ko se za dober večer uporablja “Goeie naand.” Osnovna fraza za zahvalo je “Dankie,” medtem ko za prositev uporabite “Asseblief.” Glagoli v afrikanščini se spreminjajo glede na osebo, število in čas. Naučite se tudi nekaj osnovnih številk, barv in vsakdanjih izrazov, da boste lažje komunicirali v afrikanščini.

Jeziki_naslovna02