nova.otroci.org

Nova otroci.org

Obkroži številke in odčitavanje termometra


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Obkroži številke

Liha števila so števila, ki so deljiva le z enim in s samim seboj. To pomeni, da se število lahko deli samo z 1 in z njim samim, in ni deljivo z nobenim drugim številom. Prva liha števila so 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 in 29. Liha števila so pomemben del teorije števil in se uporabljajo v različnih področjih matematike, kot so kriptografija in teorija kodiranja.

Soda števila so števila, ki lahko predstavljajo vsak natanko eno razporeditev elementov v enem skupu. Soda števila se uporablja v kombinatorični teoriji in se pojavljajo v različnih kombinatoričnih problemih, kot so izbira elementov iz določenega skupa, razporejanje elementov v določenem vrstnem redu, itd. Formula za izračun soda števila n! (n fakulteta) se uporablja za izračun števila različnih razporeditev elementov v skupu velikosti n.
Formula izgleda kot n! = n * (n-1) * (n-2) * … * 2 * 1.

Primeri soda števil so:
0! = 1 (0! se definira kot 1, saj je 0! = 0 * (0-1)!)
1! = 1 (1! = 1)
2! = 2 (2! = 2 * 1)
3! = 6 (3! = 3 * 2 * 1)
4! = 24 (4! = 4 * 3 * 2 * 1)
5! = 120 (5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1)
6! = 720 (6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1)

Soda števila se uporabljajo v kombinatorični teoriji, na primer za izračun števila različnih razporeditev elementov v skupu velikosti n.
Primer: Število različnih razporeditev 3 elementov v skupu je 3! = 3 * 2 * 1 = 6.

Soda števila se tudi uporabljajo v statistiki, na primer za izračun števila vzorcev, ki jih lahko dobimo iz določenega skupa elementov.
Primer: Število vzorcev, ki jih lahko dobimo iz skupa 5 elementov, je 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120.

Liha števila – neparna

Največje število

Odčitavanje termometra

Termometer je naprava, ki se uporablja za merjenje temperature. Obstajajo različni tipi termometrov, vključno s tekočinskimi, elektronskimi in infrardečimi, vendar način odčitavanja temperature je skoraj enak za vse. Klasični termometer ima stekleno cev, ki vsebuje tekočino, ki se raztegne ali skrči glede na temperaturo. Skala termometra, ki je običajno na zunanji strani cevi, kaže temperature v stopinjah Celzija ali Fahrenheita.

Stopinje celzija

Stopinje Celzija (°C) so enote za merjenje temperature, ki se uporablja v mednarodnem sistemu enot (SI) in v večini evropskih in drugih držav po svetu. Stopinje Celzija temeljijo na termodinamični temperaturi, ki se meri z termometrom, ki uporablja termodinamični efekt (na primer termistor). 0 °C označuje točko ledenega kristalizacije voda pri normalnem atmosferskem tlaku (101,325 kPa), 100 °C pa označuje točko vrelišča vode pri normalnem atmosferskem tlaku. Stopinje Celzija se lahko pretvorijo v druge enote za merjenje temperature, kot so stopinje Farenhajta (°F) in Kelvini (K), z uporabo matematičnih enačb: °F = (9/5)°C + 32, K = °C + 273,15. Stopinje Celzija se uporabljajo v mnogih področjih, kot so meteorologija, kuhanje, medicina, inženiring in vsakodnevno življenje. So enostavne za razumevanje in uporabo.

Stopinje fahrenheit

Stopinje Fahrenheit (°F) so enote za merjenje temperature, ki se uporablja v Združenih državah Amerike in nekaterih drugih državah. Stopinje Fahrenheit temeljijo na termodinamični temperaturi, ki se meri z termometrom, ki uporablja termodinamični efekt (na primer termistor). 32 °F označuje točko ledenega kristalizacije voda pri normalnem atmosferskem tlaku (101,325 kPa), 212 °F pa označuje točko vrelišča vode pri normalnem atmosferskem tlaku. Stopinje Fahrenheit se lahko pretvorijo v druge enote za merjenje temperature, kot so stopinje Celzija (°C) in Kelvini (K), z uporabo matematičnih enačb: °C = (°F – 32) x (5/9), K = (°F + 459.67) x (5/9).


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .