nova.otroci.org

Nova otroci.org

1. Razred – Slovenščina

Prvi razred osnovne šole je ključno obdobje, kjer otroci začenjajo svojo učno pot v predmetu slovenščina. V tem predmetu se osredotočajo na učenje abecede, branje preprostih besed ter pisanje svojih prvih besed in stavkov. Razvijajo svojo sposobnost komunikacije in razumevanja pisane besede. Skozi različne naloge in vaje spoznavajo lepoto slovenskega jezika, kar je temeljni korak pri njihovem izobraževalnem razvoju. Predmet slovenščina je osnova za uspešno učenje in komunikacijo v nadaljnjih razredih.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besede

– poišči enake besede in obkroži črke;
– poišči in pobarvaj enake črke;
– poišči enake in obkroži črke.
– poišči črko, ki je spremenjena
– preslikaj oz. poišči posamezne črke
– preslikaj oz. prepiši besede

Dolge in kratke besede

– pobarvaj lističe z dolgo besede rdeče, s kratko besedo pa modro;
– pod dolgo besedo naredi črtico ( ___ ), pod kratko pa piko ( · ).
– pobarvaj dolge besede
– poišči kratke besede
– poišči enako besedo

Glasovi

– glasno »preberi« sličice. Koliko glasov slišiš?

Prvi glas

– pobarvaj sličice, ki se začnejo na dani glas;
– obkroži sličici, ki se začenjata na enak glas.
– poveži dve sličici, ki se začenjata na isti glas
– poveži sličice z začetnim glasom
– obkroži sličico, ki se ne začne na isti glas

Zadnji glas

– pobarvaj sličice, ki se končajo na dani glas;
– obkroži sličici, ki se končata na enak glas.
– poveži po dve sličici, ki se začenjata na isti glas
– obkroži sličice, ki se začnejo na enak glas
– poveži sličice z zadnjim glasom
– obkroži sličico, ki se ne konča na isti glas

Grafomotorika

– dokončaj in pobarvaj sliko.

Labirint

– pomagaj miški poiskati pravo pot do sira;
– Lukec je izgubil dudo. Pomagaj mu jo poiskati;
– pomagaj Tomažu in Mateju ujeti ribo.
– pomagaj Anji poiskati punčko
– pokaži pot delavcu

Podobnosti razlike

– poišči različen predmet in ga obkroži;
– pobarvaj enaka predmeta.

Rime

– poveži
– poveži besedi, ki se rimata.

Zlogi

– glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Za vsak plosk nariši X;
– glasno »preberi« sličice in zraven ploskaj. Sličice poveži s pravim številom pik.

Zlog prvi

– ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
– preberi prvo sličico. Glasno izgovori prvi del besede.;
– pobarvaj tisto sličico, ki ima prvi del besede enak.

Zlog zadnji

– ugotovi, kaj sodi skupaj. Sličice poveži;
– preberi prvo sličico. Glasno izgovori zadnji del besede;
– pobarvaj tisto sličico, ki ima zadnji del besede enak.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .