nova.otroci.org

Nova otroci.org

Učni listi – Angleščina za 4. R.

Učni listi za Angleščino v četrtem razredu osnovne šole ponujajo preproste naloge za učenje osnovnih angleških besed in fraz. Otroci na teh listih spoznavajo osnovne jezikovne strukture, kot so stavki in besedne zveze. Ilustracije na učnih listih pomagajo pri vizualnem razumevanju besedil in spodbujajo otrokovo zanimanje za učenje angleščine. Naloge na učnih listih so prilagojene otrokovemu razvojnemu stadiju ter omogočajo interaktivno učenje.

Predogled učnih listov za predmet Angleščina za 4. razred.
Učni listi so vam na voljo v naši trgovini na naslovu :

https://trgovina.otroci.org .


Ostali predmeti :

1. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
2. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
3. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
4. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje
5. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje | Gospodinjstvo
6. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Gospodinjstvo | Zgodovina | Geografija
7. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika
8. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika | Biologija
9. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | Biologija


Učni listi – Angleščina za 4. R.


Ostali predmeti :

1. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
2. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
3. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
4. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje
5. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje | Gospodinjstvo
6. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Gospodinjstvo | Zgodovina | Geografija
7. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika
8. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika | Biologija
9. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | Biologija


Učni listi so vam na voljo v naši trgovini na naslovu :
https://trgovina.otroci.org .