nova.otroci.org

Nova otroci.org

Barvanke za predšolske otroke

Barvanke za predšolske otroke so priljubljena dejavnost, ki spodbuja kreativnost in razvoj finih motoričnih spretnosti. Otroci lahko barvajo različne motive, kot so živali, rastline, vozila in pravljični liki, kar krepi njihovo domišljijo. Slike v barvankah so prilagojene predšolskemu razumevanju in so oblikovane tako, da ustrezajo njihovemu zanimanju. Barvanje pomaga tudi pri razvijanju koncentracije in sposobnosti sledenja navodilom. Učitelji in starši lahko barvanke uporabijo kot sredstvo za poučevanje osnovnih barv in oblik ter spodbujanje otrokovega samostojnega ustvarjanja.

Predogled Barvank za predšolske otroke.
Učni listi so vam na voljo v naši trgovini na naslovu :

https://trgovina.otroci.org .


Ostali predmeti :

1. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
2. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
3. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
4. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje
5. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje | Gospodinjstvo
6. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Gospodinjstvo | Zgodovina | Geografija
7. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika
8. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika | Biologija
9. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | Biologija


Barvanke za predšolske otroke


Ostali predmeti :

1. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
2. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
3. razred : Slovenščina | Matematika | SPO
4. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje
5. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Družba | Naravoslovje | Gospodinjstvo
6. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Gospodinjstvo | Zgodovina | Geografija
7. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Naravoslovje | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika
8. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | DVZ in Etika | Biologija
9. razred : Slovenščina | Matematika | Angleščina | Kemija | Fizika | Zgodovina | Geografija | Biologija


Učni listi so vam na voljo v naši trgovini na naslovu :
https://trgovina.otroci.org .